Välkommen till Bergsbyvägens hemsida.

Denna sida tillhör alla boende inom Bergsbyvägens Garage-och Ledningssamfällighet.

Här hittar du information om vår förening. Vi uppdaterar hemsidan med jämna mellanrum och syftet med hemsidan är att sprida information på ett bra sätt till föreningens medlemmar.


Styrelsen

I Bergsbyvägens styrelse sitter: 

Ann-Charlotte Biörnstad, ordförande, Flädertunet 2. Tel 0708-731744, mail: biornstad@telia.com

Camilla Widin, sekreterare, Hasseltunet 2, Tel 08-7310764 , mail: camilla.lidingo@hotmail.com

Michael Löfberg, kassör, Slåntunet 6, Tel: 076-1348655, mail: michael.lofberg@deltaco.se

Håkan Almer, ledamot, Olvontunet 3, Tel: 08-7310287, mail: mr.hal.home@gmail.com

Kent Sjölund, suppleant, Misteltunet 15, Tel: 08-7658266


Tunombud

Se under Tunombud till vänster.

TV-ansvarig

Kent Sjölund, Misteltunet 15, Tel: 08-7658266


Grannsamverkan

Meddela ansvarig för grannsamverkan om du har misstankar om brott. För närvarande saknas en ansvarig för grannsamverkan. Tills någon ny ansvarig utses hanteras dessa frågor inom varje tun utav tunombudet. Information som kommer styrelsen tillhanda läggs upp på hemsidan under fliken grannsamverkan.

Trivs du i området där du bor?Besökare idag: 3
Denna månad: 65
Totalt: 8937