Information från Polisen.

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/trygghetochberedskap/brottsforebyggandearbete/grannsamverkan.4.7f48be5b122dc36880f80002935.html

 Information från Samverkan mot brott.

http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html

Ser du något misstänkt ring Polisen på 114 14.

Vår kontaktperson på Norrmalmspolisen är Pontus Oscarsson.

 

Kontaktperson för grannsamverkan är :

I väntan på ny grannsamverkansrepresentant är Ordföranden i styrelsen ställföreträdande

Ann-Charlotte Biörnstad, ordförande, Flädertunet 2. Tel 0708-731744, mail: biornstad@tele2.se

Ring dock inte vid inbrott eller dyligt, utan då ska ni kontakta Polisen på 112.