Information från Polisen.

http://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/trygghetochberedskap/brottsforebyggandearbete/grannsamverkan.4.7f48be5b122dc36880f80002935.html

 Information från Samverkan mot brott.

http://www.samverkanmotbrott.se/grannsamverkan.html

Ser du något misstänkt ring Polisen på 114 14.


Kontaktperson för grannsamverkan är :

Björn Lennartsson – björn.lennartsson@veolia.com – 070-4847586 - Hasseltunet

Ring dock inte vid inbrott eller dyligt, utan då ska ni kontakta Polisen på 114 14.