Bergsbyvägens ledning och garage samfällighet

 

Årsavgift 2018-2019

Faktura

 

 

 

 

Till Boende:

Flädertunet (Garage)

Hasseltunet (Garage ej nr 2 & 4)

Misteltunet (Garage)

Hagtornstunet (Garage)

 

 

 

DATUM

Sista betalningsdag

Förseningsavgift

Avser period

VILLKOR

2018-06-05

2018-06-30

Ja, utgår med 300kr vid försenad betalning

2018-2019

 

 

 

ANTAL

ENHET

BESKRIVNING

PRIS PER ENHET

SUMMA

 

 

1

 

 

st

Enligt senaste årsstämmans debiteringsländ uppgår avgifterna till

 

Ledning & Tv/Bredband (4930kr+2844kr)

 

 

7774

 

 

7774

1

st

Garage

1500

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

9274 Sek

 

Betala mot postgiro 83 92 66 - 4

VIKTIGT, som betalningsreferens/meddelande till betalningsmottagare anges ert tun och husnummer. Dvs. på inbetalningen ange den adress som inbetalningen avser.

Sista betalningsdag är den 30/6 2018

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta föreningens kassör, Michael Löfberg på 0761-348655 alt. michael.lofberg@deltaco.se.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

Michael Löfberg

Bergsbyvägens ledning och garage samfällighet

 

Årsavgift 2018-2019

Faktura

 

 

 

 

 

Till Boende:

Hasseltunet nr. 2 & 4

Slåntunet

Olvontunet

 

 

 

 

 

DATUM

Sista betalningsdag

Förseningsavgift

Avser period

VILLKOR

2018-06-05

2018-06-30

Ja, utgår med 300kr vid försenad betalning

2018-2019

 

 

 

 

 

 

ANTAL

ENHET

BESKRIVNING

PRIS PER ENHET

SUMMA

 

 

1

 

 

st

Enligt senaste årsstämmans debiteringslängd uppgår avgiften till

 

Ledning & Tv/Bredband (4930kr+2844kr)

 

 

7774

 

 

7774

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA

7774 Sek

 

 

 

Betala mot postgiro 83 92 66 - 4

VIKTIGT, som betalningsreferens/meddelande till betalningsmottagare anges ert tun och husnummer. Dvs. på inbetalningen ange den adress som inbetalningen avser.

Sista betalningsdag är den 30/6 2018

Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta föreningens kassör, Michael Löfberg på 0761-348655 alt. lofbergmichael@gmail.com.

 

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

 

 

 

 

 

Michael Löfberg

Brev