Tidplan för Installation avseende bredband och TV. Tillträde till fastigheten krävs.          
             
  Gatunamn Gatnr Dag  Ca: Tid    
  HASSELTUNET 2 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 11 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 12 11/9 08:00    
  HASSELTUNET 14 11/9 08:30    
  HASSELTUNET 16 11/9 08:30    
  HASSELTUNET 18 11/9 09:00    
  FLÄDERTUNET 2 11/9 09:00    
  FLÄDERTUNET 3 11/9 09:30    
  FLÄDERTUNET 4 11/9 09:30    
  FLÄDERTUNET 5 11/9 10:00    
  FLÄDERTUNET 6 11/9 10:00    
  HASSELTUNET 3 11/9 10:30    
  FLÄDERTUNET 7 11/9 10:30    
  FLÄDERTUNET 8 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 9 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 10 11/9 12:00    
  FLÄDERTUNET 12 11/9 12:30    
  HASSELTUNET 4 11/9 12:30    
  HASSELTUNET 5 11/9 13:00    
  HASSELTUNET 6 11/9 13:00    
  HASSELTUNET 7 11/9 13:30    
  HASSELTUNET 8 11/9 13:30    
  HASSELTUNET 9 11/9 14:00    
  HASSELTUNET 10 11/9 14:00    
  FLÄDERTUNET 14 11/9 14:30    
  HAGTORNSTUNET 8 11/9 14:30    
  HAGTORNSTUNET 9 11/9 15:00    
  HAGTORNSTUNET 10 11/9 15:00    
  HAGTORNSTUNET 11 11/9 15:30    
  HAGTORNSTUNET 13 11/9 15:30    
  HAGTORNSTUNET 14 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 15 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 16 12/9 08:00    
  HAGTORNSTUNET 17 12/9 08:30    
  FLÄDERTUNET 16 12/9 08:30    
  HAGTORNSTUNET 18 12/9 09:00    
  MISTELTUNET 2 12/9 09:00    
  MISTELTUNET 3 12/9 09:30    
  MISTELTUNET 4 12/9 09:30    
  MISTELTUNET 5 12/9 10:00    
  FLÄDERTUNET 18 12/9 10:00    
  HAGTORNSTUNET 2 12/9 10:30    
  HAGTORNSTUNET 3 12/9 10:30    
  HAGTORNSTUNET 4 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 5 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 6 12/9 12:00    
  HAGTORNSTUNET 7 12/9 12:30    
  MISTELTUNET 6 12/9 12:30    
  MISTELTUNET 15 12/9 13:00    
  MISTELTUNET 16 12/9 13:00    
  MISTELTUNET 17 12/9 13:30    
  MISTELTUNET 19 12/9 13:30    
  MISTELTUNET 21 12/9 14:00    
  MISTELTUNET 23 12/9 14:00    
  OLVONTUNET 1 12/9 14:30    
  OLVONTUNET 2 12/9 14:30    
  OLVONTUNET 3 12/9 15:00    
  OLVONTUNET 4 12/9 15:00    
  MISTELTUNET 7 12/9 15:30    
  OLVONTUNET 5 12/9 15:30    
  OLVONTUNET 6 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 7 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 8 13/9 08:00    
  OLVONTUNET 9 13/9 08:30    
  MISTELTUNET 8 13/9 08:30    
  MISTELTUNET 9 13/9 09:00    
  MISTELTUNET 10 13/9 09:00    
  MISTELTUNET 11 13/9 09:30    
  MISTELTUNET 12 13/9 09:30    
  MISTELTUNET 13 13/9 10:00    
  MISTELTUNET 14 13/9 10:00    
  OLVONTUNET 10 13/9 10:30    
  SLÅNTUNET 6 13/9 10:30    
  SLÅNTUNET 7 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 9 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 11 13/9 12:00    
  SLÅNTUNET 13 13/9 12:30    
  SLÅNTUNET 3 13/9 12:30    
  HAGTORNSTUNET 12 13/9 13:00    
  OLVONTUNET 12 13/9 13:00    
  OLVONTUNET 14 13/9 13:30    
  OLVONTUNET 16 13/9 13:30    
  SLÅNTUNET 1 13/9 14:00    
  SLÅNTUNET 2 13/9 14:00    
  SLÅNTUNET 4 13/9 14:30    
  SLÅNTUNET 5 13/9 14:30    
             

Meddelande om kommande arbeten på tv-anläggningen

 

 

Samfälligheten har förlängt Avtalet med Telia vad gäller TV och bredband.

 

Det nya avtalet kommer även att innebära att utrustning i alla fastigheter kommer att uppgraderas.

 

Mediaomvandlaren (där fibern kommer in i fastigheten), och

Gateway (router) kommer att bytas ut. Dessutom kommer varje fastighet

att få en ny tv-box (varje hushåll har ju en tv-box som tillhör föreningen).

Övrig utrustning i fastigheten (t.ex egeninköpta boxar och dylikt) kommer

att fortsätta fungera som vanligt.

 

Entrepenören som utför arbetena i fastigheterna kommer meddela när

arbetena ska ske, men beräknar att det ska vara klart senast 20:e september.

Så det borde betyda att arbetena sker under vecka 38 eller möjligen 37,

men vi kommer att återkomma när vi vet mer exakt. Vi vill dock gå ut

med informationen redan nu så att ni kan vara förberedda på att det måste

ges tillgång till fastigheterna framöver när arbetet sätter igång.

 

Dessutom kommer det att bli störningar och avbrott på TV och bredband

under hela dagen den 25/9 då utrusning i centralen kommer att bytas.

 

 

Mvh

 

Styrelsen

faktura_ledning_garage_2019

faktura_ledning_2019