Välkommen till Bergsbyvägens hemsida.

Denna sida tillhör alla boende inom Bergsbyvägens Garage-och Ledningssamfällighet.

Här hittar du information om vår förening. Vi uppdaterar hemsidan med jämna mellanrum och syftet med hemsidan är att sprida information på ett bra sätt till föreningens medlemmar.


Styrelsen

I Bergsbyvägens styrelse sitter: 

John Appelberg, ordförande, Hagtornstunet 14. Tel 070-7148815 , mail: john.appelberg@aol.com

Marie Dunberger, sekreterare, Hasseltunet 3 , Tel 0706-271760 , mail: dunberger.gm@gmail.com

Michael Löfberg, kassör, Slåntunet 6, Tel: 076-1348655, mail: michael.lofberg@deltaco.se

Håkan Almer, ledamot, Olvontunet 3, Tel: 0733-678255, mail: mr.hal.home@gmail.com

Mari Lundevall, suppleant, Hasseltunet 11, Tel: 070-8484199, mail: mari.lundevall@outlook.com


Tunombud

Se under Tunombud till vänster.

TV-ansvarig

I avvaktan på någon permanent, Håkan Almer, Olvontunet 3, Tel: 0733-678255


Grannsamverkan

Meddela ansvarig för grannsamverkan om du har misstankar om brott. För närvarande saknas en ansvarig för grannsamverkan. Tills någon ny ansvarig utses hanteras dessa frågor inom varje tun utav tunombudet. Information som kommer styrelsen tillhanda läggs upp på hemsidan under fliken grannsamverkan.

Trivs du i området där du bor?Besökare idag: 0
Denna månad: 44
Totalt: 9456