Vad är ett tunombud?

Inom varje tun finns ett tunombud. Varje år byter varje tun sitt tunombud enligt en "cirkulationslista". Tunombudet meddelar namn och adress på det blivande tunombudet till valberedningens ordförande i god tid före årsstämman. Det nya tunombudet tillträder i samband med årsstämman.

Tunombudets uppgift är:

att fungera som styrelsens förlängda arm på respektive tun

att vidarebefordra information till medlemmarna från styrelsen på vad som är på gång och vad som gäller inom föreningen

att informera nyinflyttade fastighetsägare om vad som gäller samt allmäna regler inom föreningen

att organisera vårstädning inom tunet. Vid behov även höststädning.

att organisera skötsel av tunet, dvs gemensamma gräs- och garageytor.

att kontakta gatukontorets parkavdelning, Lars Heins, Tel:08-7313983, angående trädfällning och röjning efter propå från fastighetsägare.

att förvara ritningar för ledningar i mark och orientera sig om läget på samtliga rensbrunnar enligt ritning.

att varje att förvara/förvalta nyckel till vårt gemensamma förråd på Hagtornstunet.

att utgöra valberedning. Sammankallande för valberedningen vandrar mellan tunen.

att meddela styrelsen vid trasiga lampor på garagelängorna.

att rensa hängrännorna på garagelängorna en gång per år.

att bistå vid beslutande underhållsåtgärder.

att varje höst och vår, dvs minst två ggr per år, organisera samlad spolning av avloppen på sitt tun, där tunombudet bestämmer en tid, datum och dag då samtliga i resp huslänga sätter på samtliga kranar i sin fastighet under en tid om minst 3 minuter.

att vid stopp i avlopp hänvisa fastighetsägare att kontakta ansvarig i styrelsen.

att hantera obehörig parkering.

att kontinuerligt rapportera ut och inflyttade till föreningens sekreterare.


Ditt ombud är:

Tun

Namn

Tel

Mail

Flädertunet 9

Nyberger    

Hasseltunet 18

Larsson    

Misteltunet 8

Björkman/Sandberg    

Slåntunet 5

Segersäll    

Olvontunet 4

Netterberg    

Hagtornstunet 16

Ullrich