Parkering

För oss som har gemensam parkering har man endast rätt till en parkeringsplats. Har hushållet flera bilar får man ställa dem i sitt garage eller på annan plats. Vid frågor fråga ditt tunombud för mer information.

Följande gäller :

  1. Garage får endast användas till förvaring av bil. Detta p.g.a. försäkrings- och säkerhetsskäl.
  2. Varje hushåll som tillhör garagesamfällighet har tillgång till 1 plats på garageplanen och 1 plats i garaget. Ett hushåll har alltså tillgång till totalt 2 platser förutsatt att den ena platsen är i egna garaget.
  3. Om ett hushåll i garagesamfällighet tillfälligtvis behöver tillgång till platser utöver detta, måste detta kommas överens med grannar i gott samförstånd och förutsätter givetvis då att den egna platsen i garaget redan utnyttjats för 1 bil. Om detta inte är uppfyllt får man ställa bilen på annan tillåten plats än garageplanen.

Trafiksäkerhet

I vårt område är det hastighetsbegränsning på 30 km/h. Det är många barn i området och för att undvika olyckor är det viktigt att vi håller hastighetsbegränsningen.

För oss som bor i hörntomt är det viktigt att vi klipper häcken. Den får max vara 1 meter hög för att skapa fri sikt.