Föreningens rör/stammar

Samfälligheten ansvar omfattar endast stammar/rör i mark under (bottenplattan) husen. Föreningen ansvarar inte för rör uppe i husen eller stående stam som respektive fastighetsägare ansvarar för. Dvs blir det stopp i rör som inte föreningen ansvara för bekostar fastighetsägaren eventuella stopp själv. RUGAB skickar i dessa fall fakturan direkt till fastighetsägaren.

Avloppsrensning

  1. I första hand kontaktas Ann-Charlotte Biörnstad på 08-7317341 eller 070-8731744.
  2. I andra hand kontaktas Iman Zolgarnian, RUGAB, Tel 0768-689601 / 08-6506260.

Föreningen har tecknat avtal med RUGAB. De kan våra rör bra och väljer en fastighetsägare att anlita annan firma står inte föreningen för kostnaderna för åtgärderna. Föreningen ersätter och står endast för åtgärder genomförda av RUGAB under förutsättning att stopp finns i föreningens rör.

Avfallskvarn

Observera att avfallskvarn kräver bygglov. Våra ledningsrör är inte anpassade för detta och klarar inte av att hantera det avfall som en avfallskvarn lämnar efter sig.

 

Förebyggande åtgärder

 

Om man är bortrest under längre tid, t ex under semester, är det lämpligt att ordna att någon närstående öppnar alla kranar och spolar i toaletten. Detta rensar i avloppen och förhindrar uttorkning.

 

Ombyggnationer av badrum och kök

 

Om du bygger om får hantverkarna absolut inte spola ned restprodukter i våra avlopp. Det blir stopp med en gång. Du får vara extra tydlig och förklara att de får stå för kostnaden om det blir stopp pga felakatigt hantering av restprodukter som cement, färg, fog, etc.