Lekplatser

Föreningen ansvarar inte för de lekplatser som finns på våra tun. Det innefattar även de sandlådor, mm som finns på lekplatserna. Föräldrar och boende bör vara uppmärksamma på begynnande eller direkta fel på ställningarna. Det ligger helt utanför föreningens ansvar. Ansvaret vilar på resp fastighetsägare eller vad flera fastighetsägare som känner sig berörda att genomföra förebyggande åtgärder.