Välkommen till Bergsbyvägen samfällighet

Här kommer lite information om TV/bredband/IP telefoni, parkering,  ledningar och rabatter.

TV/bredband/IP telefoni

Vi har fiber till alla fastigheter. Det är Telia som levererar sändningar. För TV-anslutning har du antingen ett eller flera fasta uttag i din fastighet eller trådlösa sändare. Du ska även ha en gateway installerad i din hall eller i ditt kök. Du behöver även en digitalbox per TV apparat. Du får stämma av med föregående ägare vad du har för utrustning installerad.

Frågor om abonnemang, installation eller inställningar

Har du frågor kring ditt abonnemang kan du kontakta Telias kundtjänst på tel. 020-755 766. Har du frågor om installation eller inställningar ringer du på tel. 020-240 250.

In till din fastighet får du följande:

TV

Telia TV paket STOR med 46 kanaler (idag). För aktuellt utbud se www.telia.se/privat/tv/kanalpaket/stor/

Programutbudet utökas och i dagsläget ingår följande kanaler:

Kanalpaket Telia Stor                    

Bredband

I din fastighet får du 250/100 Mbit bredband. Du laddar ned 250 Mbit/sekund och laddar upp 100 Mbit/sekund.

Vill du ha högre hastighet går det att beställa via Telia.se

IP telefoni

Telia Bredbandstelefoni ansluts direkt till fibernätet och inget kopparnät behöver dras fram till din fastighet. Vill du flytta över ett telefonnummer du har idag, ska du kontakta Telia.

Parkering

Vi har ett garage per fastighet. Utanför garagen har vi en gemensam parkeringsplats. Antalet parkeringsplatser är lika många som antalet garage. Det innebär att vi har två platser till förfogande per fastighet. Varje fastighet äger var för sig ett garage. Det är föreningen som förvaltar garagen. Parkeringsplatserna ägs inte av fastighetsägarna utan ägs och förvaltas av garagesamfälligheten.

Lite enkla ordningsregler:

 • Bilen ska i möjligaste mån förvaras i garaget nattetid.
 • Vintertid ska timer användas till motorvärmare
 • Parkeringsplats utanför respektive garage ska användas i första hand.
 • Parkeringsplatsen får inte användas för uppställning av Bil, Båt eller husvagn.
 • Vintertid bör parkeringsplatserna vara tomma på bilar för att underlätta snöröjning. Snöröjning sker alltid dagtid.
 • Parkering på vändplan är inte tillåten.
 • Garage får endast användas till förvaring av bil. Detta p.g.a. försäkrings- och säkerhetsskäl.
 • Varje hushåll i garagesamfällighet har tillgång till 1 plats på garageplanen och 1 plats garaget. Ett hushåll har alltså tillgång till totalt 2 platser förutsatt att den ena platsen är i egna garaget.
 • Om ett hushåll i garagesamfällighet tillfälligtvis behöver tillgång till platser utöver detta, måste detta kommas överens med grannar i gott samförstånd och förutsätter givetvis då att den egna platsen i garaget redan utnyttjats för 1 bil. Om detta inte är uppfyllt får man ställa bilen på annan tillåten plats än garageplanen.

Ledningar

Föreningen ansvarar för stammar/rör i mark under (bottenplattan) i våra hus. Du som husägare ansvarar själv för rör uppe i husen eller stående stam. Får du stopp i rör som inte föreningen ansvara för bekostar du som fastighetsägare dessa stopp själv.

Om du får stopp i avloppet

Här får du veta vad du ska göra vid ett eventuellt rörstopp och hur du förhindrar att de uppstår.

 1. I första hand kontaktas Ann-Charlotte Biörnstad på 0708-731744.

 2. I andra hand kontaktas Iman Zolgarnian, RUGAB, Tel 0768-689601 / 08-6506260.

Föreningen har tecknat avtal med RUGAB. De kan våra rör bra och väljer en fastighetsägare att anlita annan firma står inte föreningen för kostnaderna för åtgärderna. Föreningen ersätter och står endast för åtgärder genomförda av RUGAB under förutsättning att stopp finns i föreningens rör.

Endast mänskligt avfall och toalettpapper får spolas ned. Observera att hushållspapper ej får spolas ner i toaletterna. Det löses ej upp i vatten vilket toalettpapper gör.

Observera att avfallskvarn kräver bygglov. Våra ledningsrör är inte anpassade för detta och klarar inte av att hantera det avfall som en avfallskvarn lämnar efter sig.

Förebyggande åtgärder

Om man är bortrest under längre tid, t ex under semester, är det lämpligt att ordna att någon närstående öppnar alla kranar och spolar i toaletten. Detta rensar i avloppen och förhindrar uttorkning.

Ombyggnationer av badrum och kök

Om du bygger om får hantverkarna absolut inte spola ned restprodukter i våra avlopp. Det blir stopp med en gång. Du får vara extra tydlig och förklara att de får stå för kostnaden om det blir stopp pga felakatigt hantering av restprodukter som cement, färg, fog, etc.

Rabatt på Lidingö Nya Järn & Färghandel

Bra att känna till för dig som är nyinflyttad är att du som medlem i Östra Rudboda Villaägareförening, ÖRV, erhåller rabatt på nedastående affärer. Detta gäller alltså samtliga medlemmar i Bergsbyvägens samfällighet.

 Beijer Byggmaterial AB, Stockbyvägen 5                    10%
 Elvaruhuset i Lidingö AB,Islinge hamnväg 1                upp till 7 %
 Lidingö Järn & Färghandel AB, Stockholmsvägen 72    10 %
 Ljungbergs Färg AB, Stjärnvägen 1 B                         10%